Tramlijn 19 Leidschendam - Rijswijk

Home / Tramlijn 19 Leidschendam - Rijswijk

Voor tramlijn 19 Leidschendam – Rijswijk was ik verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringscontract (op RAW-basis) voor de aannemer en de daarbij behorende directiebegroting. Concreet betekent dit: verantwoordelijk zijn voor de aansturing van een team specialisten op het gebied van rail, bovenleiding, betonbouw, wegenbouw, geotechnologie en hydrologie, (bouw)kosten en contractmanagement.

Naast intensieve afstemming met de (plaatsvervangend) opdrachtgever Stadsgewest Haaglanden spelen bij de inpassing van deze tramlijn ook de omgevingsaspecten een zeer belangrijke rol. De lijn loopt door drie gemeenten en kruist daarbij diverse (ontsluitings)wegen; overleg met de wegbeheerders van die gemeenten is daarbij essentieel. Daarnaast kruist de tramlijn de rijksweg A4 en gaat het tracé door de Sijtwendetunnel. Hiervoor zijn diverse afstemmingsoverleggen met Rijkswaterstaat gevoerd.

Uiteraard wordt er ook overlegd / afgestemd over aanpassingen van de waterhuishouding (Hoogheemraadschap) en inpassing van groen (gemeenten en projectontwikkelaars). Last but not least is gedurende het gehele traject intensief periodiek overleg gevoerd met de HTM als toekomstig beheerder van de tramlijn.

Tijdens de uitvoeringsperiode was ik voor de directievoerder het aanspreekpunt / coördinator voor alle back-office vragen.

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn