Light Rail

Home / Vakgebieden / Light Rail

Op het gebied van Light Rail heb ik als projectmanager ervaring opgedaan in zowel tram- (bovenleiding) als metroprojecten (derde railsysteem).

Case: tramlijn 19 Leidschendam - Rijswijk

Voor tramlijn 19 Leidschendam – Rijswijk was ik verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringscontract (op RAW-basis) voor de aannemer en de daarbij behorende directiebegroting. Concreet betekent dit: verantwoordelijk zijn voor de aansturing van een team specialisten op het gebied van rail, bovenleiding, betonbouw, wegenbouw, geotechnologie en hydrologie, (bouw)kosten en contractmanagement.

Lees meer over dit project.

Case: Metro Oostlijn

Voor het GVB in Amsterdam heb ik als projectmanager een tweetal projecten in het kader van het  MeerjarenVervangingsPlan (MVP) voor de Metro Oostlijn besteksgereed mogen maken, inclusief de bijbehorende directieramingen.

Deze metrolijn is in meerdere deelprojecten over een aantal jaren in zijn geheel vernieuwd, inclusief renovatie van alle kunstwerken waar de metrolijn overheen dan wel doorheen gaat.

Lees meer over dit project.

Wilt u meer informatie over de bovengenoemde cases of praten over een eventuele samenwerking? Neem contact met mij op via het contactformulier rechts op deze pagina.

Interesse in een samenwerking?

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn