Systems Engineering

Home / Vakgebieden / Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is niet meer weg te denken uit de wegenbouw. Het is niet alleen een manier om alle informatie binnen een project vast te leggen, maar ook om informatie onderling te koppelen. 

Voordelen Systems Engineering

Met behulp van SE worden (klant)eisen, risico’s, objecten, functies en raakvlakken aan elkaar gerelateerd. Daarbij blijft altijd de oorsprong van een gemaakte (ontwerp)keuze of klanteis traceerbaar. Het grote voordeel is dat alle informatie uniek is en slechts op een plek opgeslagen (geen onbeheerste kopieën), maar wel vanuit verschillende invalshoeken te koppelen. Verificatie en validatie worden gekoppeld aan de daarvoor verantwoordelijke teamleden.

Door vanaf de beginfase van een project alle informatie met behulp van SE vast te leggen, wordt gegevensoverdracht tussen opdrachtgever en marktpartijen (en vice versa) transparant. Daardoor kan gedurende de hele levenscyclus van het systeem gestuurd worden op de behoefte van de gebruiker.

Er zijn voor SE verschillende softwarepakketten op de markt. Zelf heb ik ervaring, als deelprojectleider Wegen bij de 'Capaciteitsuitbreiding 2e Coentunnel' en Ontwerpleider Planstudie Ring Utrecht, met de software Relatics en, in mindere mate, met Smartteam.

Wilt u meer informatie over mijn ervaring als System Engineer of praten over een eventuele samenwerking? Neem contact met mij op via het contactformulier rechts op deze pagina.

Case: Capaciteitsuitbreiding 2e Coentunnel

Voor het project Capaciteitsuitbreiding 2e Coentunnel was ik als deelprojectleider van de discipline Wegen verantwoordelijk voor al het ontwerpwerk van de wegen. Dit betrof zowel werkzaamheden voor de instandhouding (vanaf opdrachtverlening) als voor de uitbreiding/verbreding van het wegennet.

Lees meer over dit project.

Interesse in een samenwerking? 

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn