Wegen

Home / Vakgebieden / Wegen

Binnen dit vakgebied liggen mijn roots. Als ontwerper zat ik achter de knoppen van het 3D-ontwerppakket MOSS, het huidige MX. Via training en cursus heb ik mij ontwikkeld in projectmanagement en coachend leidinggeven. Op het gebied van wegenprojecten kan ik u dan ook een zeer breed pakket van diensten aanbieden.

Primair heb ik mij toegelegd op het projectmanagement. Het aansturen van projectteams vind ik inspirerend. Hierbij kan ik u zowel bij kleinschalige projecten als bij complexe multidisciplinaire projecten van dienst zijn. Ik heb ervaring met het werken voor ingenieursbureaus, aannemers, provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten, feitelijk zo goed als het gehele spectrum van opdrachtgevers binnen de civiele techniek.

Wegenbouwproject

Binnen elk wegenbouwproject spelen vanzelfsprekend  in meer of mindere mate omgevingsaspecten een belangrijke rol. Te denken valt hierbij onder meer aan wijzigingen in de waterhuishouding, geotechnisch- en geohydrologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek, archeologieonderzoek en milieukundige bodemonderzoek.

Vanzelfsprekend behoort het opstellen van de binnen het project benodigde adviezen en besluitstukken voor B&W en of programmamanagers van de provincie tot de skills van een projectmanager. Evenals het leiden van informatie- en inspraakavonden voor burgers en bedrijven; in het kader van burgerparticipatie of om logistieke werkafspraken met bedrijven te maken om zodoende de overlast tijdens de realisatiefase zo minimaal mogelijk te houden.

Binnen de provinciale en gemeentelijke projecten heb ik ervaring in het directievoeren van middelgrote projecten (bouwsom tot enkele miljoenen euro’s).

En last but not least kan ik u van dienst zijn in het reviewen van rapporten, plannen van aanpak, tekeningen en dergelijke. Tijdens mijn loopbaan heb ik dit veelvuldig gedaan voor (junior) collega-projectmanagers binnen hun projecten.

Wilt u meer informatie over mijn rol binnen wegenbouwprojecten of praten over een eventuele samenwerking? Neem contact met mij op via het contactformulier rechts op deze pagina.

Case: Planstudie Ring Utrecht

Op dit moment werk ik als Ontwerpmanager / Plv. Technisch Manager aan de Planstudie Ring Utrecht, één van de planstudieprojecten uit het programma VERDER waarin gemeenten, provincie en het rijk samenwerken om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren.

Lees meer over dit project.

Interesse in een samenwerking?

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn