Metro Oostlijn

Home / Metro Oostlijn

Voor het GVB in Amsterdam heb ik als projectmanager een tweetal projecten in het kader van het  MeerjarenVervangingsPlan (MVP) voor de Metro Oostlijn besteksgereed mogen maken, inclusief de bijbehorende directieramingen.

Deze metrolijn is in meerdere deelprojecten over een aantal jaren in zijn geheel vernieuwd, inclusief renovatie van alle kunstwerken waar de metrolijn overheen dan wel doorheen gaat.

Omdat de metrolijn in bedrijf was en niet voor langere perioden uit bedrijf genomen mocht en kon worden - de grote aantallen passagiers vanuit de metro zijn niet te verbussen - is tijdens het opstellen van het contract bijzonder veel aandacht besteed aan de contractuele voorwaarden waaronder en in welke periodes de aannemer mocht werken aan het spoor.

Ook voor deze werkzaamheden was ik verantwoordelijk voor de aansturing van het team specialisten zoals bij de casus 'tramlijn 19 Leidschendam - Rijswijk' beschreven.

Bij de realisatie van de werkzaamheden heb ik geen rol gehad. Mijn inbreng stopte bij het opstellen van het guningsadvies voor de winnende inschrijving.

Contact?

Wetering Civiele Techniek B.V.
Motetstraat 9
7323 LD Apeldoorn

M 06 30 23 22 60 
kees@wetering-ct.nl 

Bekijk mijn profiel op LinkedIn